Parotitis epidemica-zauške

0
233

Epidemični parotitis je blaga virusna sepsa, sporadičnog a ponekad i epidemičnog karaktera. Odlikuje se lokalnim promenama, najčešće na zaušnim žlezdama.
Uzročnik je virus MUMPS, koji se nalazi u pljuvački, krvi a ponekad i u likvoru obolelih.
Ima naročito afinitet za žljzdano tkivo (parotidnu žlezdu, ovarium testis)
Prenosi se kapljičnim infekcijom a može i preko inficiranih predmeta iz bolesnikove okoline.
Inkubacija traje oko tri nedelje. Početak bolesti je postepen, uvećana temperatura, malaksalost, gubitak apetita i glavobolja. Ubrzo se pojavi otok u predelu jedne parotidne žlezde, a kroz nekoliko dana, otok se pojavi na drugoj strani. Bolesnik teže otvara usta, pojavi se bol pri gutanju. Otok je bolan veličina otoka može biti jedva primetan a do jako povećanog. Kada su obuhvaćene i pljuvačne žljezde, lice izgleda kao da je deformisan. Virus parotitisa može da zahvati podviličnu, podjezičnu žljezdu zatim moždanice, ovarijum i gušteraču.
Komplikacije mogu biti sledeće:
– meningitis parotidea,odlikuje se meningialnim znacima.
– orhitis – zapaljenje semenih žlezda, praćen visokom temperaturom, jezom i bolovima u testisima. Testisi su uvećane, bolne. Treba savetovati mirovanje jer ako testisi se ne povlače u prvobitno stanje, (dugo su uvećane, bolne, osetljive ) to stanje može dovesti do steriliteta.
Još jedna od komplikacije je Pankreatitis tj. bol u epigastrijumu, povećana temperatura a u mokraći se nalazi šećer. Ova glikozurija može da bude privremeno ili trajno, praćen poliurijom i polifagijom.
Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze epidemioloških podataka,laboratorijskom analizom,
( krvna slika pokazuje leukocitozu sa limfocitozom ) Vidi se otok parotidne žlezde.
Lečenje je simptomatsko, antipiretici, oblozi.Važna je ishrana bolesnika ( tečna i kašasta).
Na kraju lečenja dodavanjem raznih vitamina.

POSTAVI ODGOVOR