Serološke analize na Borrelia burdogferi

0
134

Serološke analize na Borrelia burdogferiOvim analizama se dokazuje prisustvo u krvi antitela na različite bakterije, hlamidije, viruse, parazite, mikoplazme.
Utvrdjuju se specifična antitela-imunoglobulini IgM, IgG, IgA pomoću ovim analizama stiče se uvid u fazu infekcije akutna ili hronična forma i imunološki status.
Bakterija Borrelija burdogferi je izazivač Lajmske bolesti.Prenosi se na čoveka ubodom zaraženog krpelja.Inkubacioni period traje od uboda do pojava simptoma obično 1-2 nedelje, ponekad i do mesec dana.
Klinički tok prolazi kroz 3 stadijuma, koji su praćeni pojavom odgovarajućih klasa imunoglobulina u krvi pacijenta.
I. stadijum karakteriše rana lokalizovana borrelioza sa pojavom eritema, limfangitis, limfadenitis.Prisutna su uglavnom IgM antitela.Nakon 2-3 nedelje od početka infekcije pojave se IgG antitela.
II. stadijum prisutna su IgG i IgM antitela sa uveitisom, horioretinitis, miozitis, intersticijalna pneumonija.
III. stadijum je već hronična borrelioza sa mono i poliartritisom, perifernom neuropatijom.Prisutna su IgG antitela, dok su IgM antitela otsutna.
Nakon dokazanih povišenih vrednosti antitela u serumu Elisa testom  još treba uraditi potvrdni Western blott test.

POSTAVI ODGOVOR