Diureza

0
76

DiurezaDiureza je naziv koji označava količinu urina za 24 časa.Normalna vrednost iznosi od 1500-2000 ml.
Oligurija je naziv za diurezu manju od 500 ml.
Poliurija je naziv za diurezu veću od 2500 ml.
Potpuni prestanak lučenja mokraće je anurija.
Diureza može da se kontroliše kao vremenski interval:
-minutni količina urina koji se izlučuje u toku jednog minuta
-satni u toku jednog sata.
-na dan u toku 24 časa
Kod nepokretnih bolesnika koristi se specijalni sistemi posuda i vrećica (ureofix vrećice).
Omogućavaju praćenje diureze u toku 24 časa.

POSTAVI ODGOVOR