Inhalacija

Inhalacija je metoda direktno udisanja lekovitih supstancija.Primenjuje se prilikom lečenja jakih prehlada, gripa, kašlja, astme, alergije, sinusitisa i drugih oboljenja respiratornog trakta. Inhalacija omogućava terapijski...

Senzorna integracija

Senzorna integracija je proces organizovanja čulnih informacija.To je neurološki proces, koji omogućava primanja, organizovanja, modulacije, registrovanje, informacije koji dolaze u naš mozak kroz naša...

Diskalkulija

Diureza

Marburg virusna infekcija

Uzročnik je virus iz grupe Rabdovirusa i rod je Filovirusa.Infekcija se prenosi kontaktom ili sekretom zaražene osobe.Rezervoar zaraze su sekreti i ekskreti majmuna. Klinička slika: Karakteristika...

FASHION AND TRENDS

Bacillus anthracis

Bacillus anthracis aeroban nepokretan štapić sa kapsulom i ovalnom sporom.Uglavnom se javlja sporadično.Spore antraksa se mogu naći u preradjevinama bolesne stoke, izvor infekcije je...

Hemolitične anemije

Definicija Hemoliza je prijevremeno uništavanje eritrocita koje može nastati ...

LATEST REVIEWS

Inhalacija

Inhalacija je metoda direktno udisanja lekovitih supstancija.Primenjuje se prilikom lečenja jakih prehlada, gripa, kašlja, astme, alergije, sinusitisa i drugih oboljenja respiratornog trakta. Inhalacija omogućava terapijski...

Senzorna integracija

Diskalkulija

Diureza

EDITOR'S PICK