ALT i AST

ALT je vrsta testa u krvi Alanin transferaza kojim se meri nivo enzima u krvi.Normalno nalazi se u jetri a u malim količinama može...

Monopril Plus 20 mg

Monopril Plus 20 mg je fiksna doza kombinacija leka fosinopril 20 mg i hidrohlortiazid 12,5 mg Terapijske indikacije: lek Monopril Plus je indikovan za lečenje...

Piogeni Apsces jetre

Apsces jetre je retko oboljenje najčešće uzrokovano gastrointestinalnim, a ređe sistemskim infekcijama.Uzrok nastankaUzročnici mogu biti bakterije, paraziti i gljivice. Bakterije u jetru mogu da...

FASHION AND TRENDS

Prelomi Kondila tibije

Prelomi Kondila tibije (fractura condily tibiae), češće su kod starije osobe.Nastaju pri padu sa visine opruženom kolenu, ili indirektnim udarcem potkolenice. Klinička slika:...

Rubra vera

To je bolest koja se karakteriše povećanjem zapremine krvi,  povećanjem broja eritrocita, granulocita i trombocita.U perifernoj krvi hiperplazijom matičnih ćelija svih loza u koštanoj...

LATEST REVIEWS

ALT i AST

ALT je vrsta testa u krvi Alanin transferaza kojim se meri nivo enzima u krvi.Normalno nalazi se u jetri a u malim količinama može...

EDITOR'S PICK