Psihosomatske reakcije i bolesti

Psihosomatske reakcije i oboljenja su uzrokovane emocionalnim stresorima.Za nastanak oboljenja veliku ulogu imaju vegetativni nervni sistem i endokrine žlezde.Psihosomatske reacije su iznenadni-ubrzan rad srca,...

Alkoholni efekat na nervni sistem

Prilikom konzumaciji alkohonih pića prvo dospeva u krvotok i vrši se uticaj na CNS.Usporava funkciju mozga menja vid, sluh, emociju, motoriku i percepciju.U vrlo...

Mitralna stenoza

DEFINICIJA: Izazvana je suženjem mitralnog otvora, nastalim zbog međusobnog srastanja KOMISURE, KUSPISA ILI TENDINOZNIH HORDI-Sužena mitralna valvula ima levkast oblik, a otvor ličI na...

FASHION AND TRENDS

Klebsiella

Obuhvata četiri tipa gram negativnih bacila.Klebsiella pneumoniae, Klebsiella terrigena, Klebsiella oxytoca, Klebsiella planticola.Nepokretne su i nemaju flagele.Imaju somatski O-antigen i kapsulirani K-antigen.Pripadaju...

Rana

Rana nastaje prekidom kontinuiteta kožnog pokrivanja ili tkiva, koji u nekim slučajevima može da bude problem reparatorne hirurgije.Prema načinu kojim se rane...

LATEST REVIEWS

Psihosomatske reakcije i bolesti

Psihosomatske reakcije i oboljenja su uzrokovane emocionalnim stresorima.Za nastanak oboljenja veliku ulogu imaju vegetativni nervni sistem i endokrine žlezde.Psihosomatske reacije su iznenadni-ubrzan rad srca,...

EDITOR'S PICK