Uloga i kompetencija vaspitača

Posle uže porodice vaspitačica je prva nepoznata osoba sa kojom se dete susreće u svom ranom detinjstvu.Uz podrške vaspitačice deca u vrtiću stiču osnovne...

Fototerapija u medicini

Primena svetlosne energije u medicini naziva se fototerapija.To je dijapazon elektromagnetnog zračenja izmedju mikrotalasa i rendgenskih zraka. Fototerapija se deli na: *terapija infracrvenim zracima *terapija ultravioletnim zracima *terapija...

Značaj feritina kod anemije

Jedan od parametara kod anemije je nivo feritina, koji je oblik deponovanja gvoždja u organizmu u jetri, slezini i koštanoj srži.Feritin se nalazi u...

FASHION AND TRENDS

Kolagen za zdravlje organizma

Kolagen je glavni protein u ljudskom organizmu, koji sadrži ceo organizam i čini stabilnost i strukturu.Kolagen u organizmu neprekidno se obnavlja-odumire i istovremeno se...

Prelomi dijafize humerusa

Prelomi dijafize humerusa (fractura diaphyseos humeri), nadlaktna kost nastaje pri padu ili saobraćajnim udesom. Klinička slika: Nadlaktica se deformiše i skraćuje se.Prisutna je patološka...

LATEST REVIEWS

Uloga i kompetencija vaspitača

Posle uže porodice vaspitačica je prva nepoznata osoba sa kojom se dete susreće u svom ranom detinjstvu.Uz podrške vaspitačice deca u vrtiću stiču osnovne...

Fototerapija u medicini

EDITOR'S PICK