Značaj homotoksikologije

Homotoksikologija je oblast medecine, proučava efekat i delovanje homotoxina na fiziološke procese i njuhovo prisustvo stvara uslove ili podloge-što bi konvencionalna medicina nazvala bolestima.Homotoksikologija...

Vreme zaraženosti deteta kod infektivne bolesti

Infektivne bolesti su oboljenja izazvani spoljnim, biološkim izazivačima, mikroorganizmima (virus, bakterija, parazita,gljivica).Iziskuje široki spektar simptoma, raznu kliničku sliku.Od zaraze simptomi mogu da se jave...

ALT i AST

Tumori testisa

Tumori testisa nisu česta bolest, najčešće se pojavljuju u mlađim dobnim skupinama, a uz pravodobnu dijagnostiku i adekvatnu terapiju njihova izlječivost vrlo je visoka....

FASHION AND TRENDS

Pravilna primena antibiotika

Kako bismo sprečili širenje multirezistencije i sačuvali efikasnost postojećih antibiotika, moramo da počnemo da ih pravilno i racionalno upotrebljavamo. U suprotnom, izgubićemo rat protiv...

Novorodjenačka žutica

Nekad je žutica u novorođenčadi dovodila do trajnog oštećenja mozga zbog odlaganja bilirubina u mozgu. Bilirubin je tvar koja nastaje metaboliziranjem hemoglobina (glavnog sastojka...

LATEST REVIEWS

Značaj homotoksikologije

Homotoksikologija je oblast medecine, proučava efekat i delovanje homotoxina na fiziološke procese i njuhovo prisustvo stvara uslove ili podloge-što bi konvencionalna medicina nazvala bolestima.Homotoksikologija...

ALT i AST

EDITOR'S PICK