Home
Bromazepam

bromazepamBROMAZEPAM 1,5 mg, tablete BROMAZEPAM 3 mg, tablete BROMAZEPAM 6 mg, tablete
Pažljivo pročitajte ovo upustvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.
Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.
Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.
ŠTA JE LEK BROMAZEPAM I ČEMU JE NAMENJEN?
Lek Bromazepam sadrži bromazepam kao aktivnu supstancu. Pripada grupi lekova pod nazivom benzodiazepini. Lek Bromazepam se koristi za lečenje teškog oblika anksioznosti (jak neopravdan strah ili velika briga koja može uticati na osećanja, raspoloženje, ponašanje i rasu-djivanje). Lek Bromazepam se propisuje na što kraći vremenski period. On iznosi od 8 do 12 nedelja.
ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BROMAZEPAM
Lek BROMAZEPAM ne smete koristiti.
• Ako ste alergični na bromazepam ili na neku od pomoćnih supstanci u tabletama.

Opširnije...
 
Disgrafija

disgrafijaDisgrafija je naziv prilikom teškoće pisanja, koji se konstatuje nepravilnim rukopisom.Prema uzroku se deli: nasledna, delovanje spoljašnjih nepovoljnih faktora ili kombinovani oblik.Kombinacija predispozicija sa delovanjem dva do tri spoljašnja faktora.

Simptomatologija:
Kod ove dece vrlo je kompleksno jer postoji pričanje sama sa sobom, mešanje malih i velikih slova, nečitljivost, neobičan položaj tela, pogrešno korišćenje margina i redova, neorganizovano pisanje po strani, primena verbalnih uputstava i sporo planiranje.Rukopis je neuredan, loše oblikovanje slova.Neka su slova mala a druga velika, slova deluju nesigurne, ne nadovezuju nego se često nadodajući sudaraju.Disgrafija čini četiri osnovne grupe:
Vizuelne disgrafije: poremećaj vizuelne memorije, prostorne orijentacije i suženosti, vizuelne percepcije.Najčešći simptomi su nedovoljno uočavanje izmedju slova sličnih po obliku i zato često dolazi do njihove zamene.
Auditivne disgrafije: označava sposobnost auditivnog uočavanja razlika izmedju akustiki sličnih glasova, koji dolazi do izražaja u diktatu i u svim samostalnog pisanja.
Jezičke disgrafije: ova deca u osnovi imaju patološki, jezički razvoj i patološki nerazvijen govor.To su deca sa oskudnim rečnikom i izraženom agramatizmom.
Grafomotorna disgrafija: proističe iz nerazvijenih, nekoordiniranih grafomotornih pokreta ruke koji dovodi sam rukopis kao takav a ne njegovu sadržajnu i pravopisnu stranu.

Opširnije...
 
Mongolizam-Downov sindrom-trisomia21

langdon-daunLangdon Down je 1866 god. izdvojio jedan jedinstveni oblik oligofrenije i nazvao ga mongolizam.Ocrtana anomalija koja se prepoznaje na prvi pogled.To je kongenitalni poremećaj već u doba novorodjenčeta može da se postavi dijagnoza zbog karakterističnog izgleda.Kod Daunovog sindroma umesto 46 hromozoma postoji 47.Kod ove dece umesto dva hromozoma koja čini 21 par u svojim ćelijama imaju tri hromozoma, od kojih dva čine 21 par a jedan je "višak" zato se taj sindrom naziva još i Trizomija 21.

Simptomatologija:
Dečaci su češće zahvaćeni nego devojčice.Ova deca imaju nizak rast, malu glavicu (mikrocefalija), široko razmaknute i koso položene oči, odatle naziv mongolizam, hipertelorizam.Na unutrašnjem uglu očiju koža je nabrana (treći kapak)-epikantus.Kožni nabori koji prekrivaju unutrašnji ugao oka su Brusfildove pege-bele pege po ivici dužice koje se javljaju oko 80% osoba sa Daunovim sindromom.Mali nos, ušne školjke su umanjene i nepravilnog oblika, mala usna šupljina jezik viri iz usta koji je izbrazdani-lingua scrotalis.Slab mišićni tonus, zglobovi savitljivi.Na dlanovima ispod četvrtog prsta nalazi se majmunska "brazda".Kod Daunovog sindroma dosta beba ima urodjenu srčanu manu kao atrijalni i ventrikularni septalni defekt, atrioventrikularni kanal i otvoren ductus arteriosus Botalli.Zatim anomalija jednjaka ili creva, megakolon, što zahteva hitnu hiruršku intervenciju.Češto oštećenje sluha i vida ponekad se javljaju febrilne konvulzije, sklone su infekcijama naročito gornjih disajnih organa, usled deficita gama globulina.Česte su i pojave leukemije.Jake hipertrofija tonzila.Postoji mentalna retardacija samo zavisi kojeg je stepena prosečna IQ se kreće od 25-75.Patološke, metaboličke i neurohemijske promene.Sa daljim pregledom vidi se cutis laxa et marmorata, nisko položeni pupak obično sa hernijom.Nepravilno izbijanje zuba, koji su rano kariozni.Često za jednu godinu produženo zatvaranje fontanele.U doba odojčeta uglavnom su mirna, kasnije postanu hiperagilna i sklona glupim šalama.Često je disanje otežano zbog slabije razvijene nosne i usne šupljine-palatum ogivale.Kada porastu imaju oskudan rečnik.Na stopalima je karakterističan prostor i produžava se u sandalsku brazdu na stopalu (povećan razmak prvog i drugog prsta).Kod ove dece treba više se angažovati tražiti pomoć defektologa, psihologa, logopeda.Zahtevaju veću pažnju i specijalne programe.

Opširnije...
 
Disfazija

disfazijaDisfazija je poremećaj govora i jezika, gde je govorna jezička razvijenost deteta ispod njegovog mentalnog i hronološkog uzrasta.Uzrok nastanka može biti: povrede CNS-a, asfiksija i anoksija, intrakranijalno krvarenje, hiperbilirubinemija, meningitis, encefalitis, RH inkompatibilija, febrilna konvulzija, genetski, kognitivni uzroci, psihogeni i emocionalni uzroci, motorni poremećaji, uticaj okoline.

Simptomatologija:
Razvojna disfazija se sastoji iz više oblika.Nemogućnošću izgovora velikog broja glasova (dislalija)-teškoćama u pamćenju reči-nepravilnoj upotrebi gramatičkih oblika (agramatizam) i opštoj nesposobnosti verbalnog izražavanja.Postoji problematika već u nemogućnosti izgradnje jezičkog sistema-teškoćama na fonološkom, morfološkom, pragmatičkom, leksičkom nivou.Nakon treće godine života ova deca zamenjuju glasove nepravilno izgovaraju, teško razumljiv za okolinu.Deca sa razvojnom disfonijom ne razlikuju rod, ne koriste vreme, prideve, predloge, teško usvajaju reči koje izražavaju, naročito apstraktne pojmove.Postoje morfološke i gramatičke teškoće koriste uglavnom imenice, glagole, teško govore u množini.Čuje se teškoća u strukturi rečenice SINTAKSA nepravilan redosled reči, oskudan rečnik.

Dijagnoza:
Ukoliko koristi "sopstveni jezik" ili gestikulaciju u komunikaciji sa okolinom.Ima mali broj reči kojima zna značenje, nerado govori.Kod takvih slučajeva dete treba odvesti kod logopeda.

Lečenje:
Disfazija je vrlo kompleksno jezički poremećaj koji nekad zahteva višegodišnji rad sa detetom i brojne faktore-individualni program za svako dete, strpljenja sredine a naročito roditelja.Dolazak na audiolingvistički tretman svaki dan gde se sa aparatom razvija govor.

 
Da li je celijakija podmukla bolest?

Da li je celijakija podmukla bolestCelijakija kao bolest ima više naziva kao celijačna bolest, netolerancija tankog creva na gluten, celijačni spru, glutenska enteropatija.To je urodjena alergijska bolest tankog creva zbog reakcije na odredjene lance proteina na gluten.Kod tipične celijačne bolesti nastaje oštećenja sluznice taknog creva i crevnih resica.Sluznica postaje tanka i atrofična, a resice na kraju iščezavaju, što dovede do deficijencije resorpcije sastojaka hranljivih materija (ugljenih hidrata, proteina, vitamina, šećer, masnoće) iz hrane.Zbog toga opada otpornost organizma i manifestuju  se razne smetnje.Ukoliko postoji sumnja na tu bolest treba da se sprovodi bez glutenska hrana i ubrzo dolazi do oporavka sluznice creva i crevnih resica.Važnu ulogu igra genetska predispozicija.Celijakija se najčešće javlja kod odojčeta kada počinju uzimati hranu koja sadrži gluten.Vidljivi znaci su u kombinaciji ili pojedinačni.Često povraćanje, bol u abdomenu, proliv ili zatvor, nadutost, grčevi gasovi u stomaku, osetljivost kože, gubitak apetita i telesne težine, malaksalost, zastoj u razvoju, anemija, slabost.
Celijačni bolesnici ne smeju nikad da uzimaju proteine, sve vrste pšenice durum, spelta, kamut zatim zob, ječam, raži.Važan faktor je ovu bolest na vreme prepoznati.Potvrdjuje se sa biopsijom tankog creva.Kada je crevni zid oštećen, postaje propustljiv pa delimično svarene belančevine-toksini ulaze u krvotok, izazivajući alergiju i slabljenje imunog sistema.Dolazi do poremećaja metabolizma i pšenični skrob se pretvara u telesne masti umesto energije.Za popravku oštećenih creva za ishranu treba ubaciti semenke susama, bundeve suncokreta.Vitaminom biotonom koji zajedno sa B6, cinkom i magnezijumom pomažu da organizam pravilno iskoristi masne kiseline.

 
Perikarditis

PerikarditisPerikarditis označava zapaljenje koji zahvata srčanu kesu-perikard.Ako je udružen sa miokarditisom i endokarditisom govori se o pankarditisu, ali može biti i izolovan, u primarnom obliku, ili u sklopu drugih oboljenja.Uzrok nastanka može biti: prema uzročniku ili bolesti i kopmplikacija.
Infektivni perikarditis: virusni (Adenovirus, Ebstein-barr, mumps, varicella, HIV).
Bakterijski perikarditis: (pneumococcus, staphylococcus, streptococcus).
Gljivični perikarditis: (candida albicans, aspergillosis, bastomycosis)
Parazitni prikarditis: (toxoplasmosis, amebiasis).
Idiopatski, uremički, neoplastički perikarditis.
Perikarditis u toku infarkta, leukemije, melanoma, traumatski perikarditis, artritis, reumatska groznica, sarkoidoza, amiloidoza, perikarditis izazvan lekovima, ili nakon oštećenja miokarda i perikarda.

Opširnije...
 
Period za virusne infekcije

period-za-virusne-infekcijeKraj zime i početak proleća je idealno vreme za razmnožavanje virusa i bakterija.U ovom periodu godine mališani najviše razboljevaju od raznih respiratornih infekcija.Mikroorganizmi brzo se šire po vrtićima, školama, a mogu biti prenosioci bolesti i sami roditelji.Inkubacija je kratka do pojave prvih znakova bolesti.Analizom krvi će se najbolje znati da li se radi o virusnoj ili bakterijskoj infekciji.Zato je neophodno dete odneti na pregled.Ukoliko dete nema temperaturu a kašalj traje više od 7-10 dana svakako treba proveriti kod pedijatra.Ako je reč o virusu, leči se samo simptomi bolesti.Dete treba da uzima kapi za nos, sirup za kašalj, puno tečnosti, antipiretici po potrebi.Za skidanje temperature može da se koristi medicinski alkohol sipano u vodi, okupati dete ili tuširati sa mlakom vodom, obrisati i lagano obući nikako pretopljavati.Često se dešava da virusna infekcija preraste u bakterijsku pa češće treba očistiti sekret iz nosa.Upala uha, grla je uglavnom bakterijska infekcija, ali se to vidi po krvnoj slici.Bebicama je potrebno uzeti pumpicu za nos jer vrlo uspešno izvuče se sekret, ukapavati fiziološki rastvor ili kapi za nos što je pedijatar prepisao.Folikularna angina je baktrijska infekcija i leči se antibioticima, zato ako detetu zaboli grlo treba dati antiseptik u vidu sprej-a, pastila ili čaja od žalfije.Bolesno dete ne treba terati da uzima hranu, naročito ako ima temperaturu već dati što više tečnosti.Odojčadima protiv temperature treba staviti čepiće-svećice.Maloj deci u vidu sirupa i svakako izbegavati gazirane napitke.Lekove dati pre jela zbog bolje apsorpcije.Sa bolešću razvija se imunitet i stvaraju antitela.

 
Deformacija nosnog septuma

deformacija nosnog septumaDeformitet nosne pregrade može biti na hrskavičavom i kostnom delu pregrade, ali mogu biti i kombinovane.Obično se nalazi na prednjem delu jer je kriva kvadratna hrskavica to nosi naziv subluksacija septuma.Jednostrano iskrivljene baze kvadratne hrskavice pričinjava respiracijske smetnje, naročito ako je srašćena tog dela sa donjom nosnom školjkom.

Simptomatologija:
Kliničkom devijacijom se smatra samo kada remeti normalnu respiraciju ili prouzrokuje druge smetnje.Osnovna smetnja je zapušenost nosa, česta glavobolja, poremećaj čula mirisa ili krvarenje.Vodeći simptom može biti oslabljen šum u ušima.

Dijagnoza:
Vrši se ORL pregled i prednja rinoskopija.

Lečenje:
Isključivo zahteva hirurški tretman najpovoljnija je septoplastika.

 
Tinitus

TinitusTinitus je naziv za šumove pod imenom šuštanje, zujanje, zviždanje u uhu.Ove šumove samo čuje osoba koja pati od tinitusa.Uzroci su: oštećenje nežnih slušnih ćelija bukom, jaka muzika, vokmen, diskoteka, rok koncerti ili jaka buka na radnom mestu.Osim ovih pruzrokovača treba pomisliti i na razna oboljenja.Bolest u području zuba, vilice, tumor slušnog živca, morbus Meniere (kružne vrtoglavice povezane sa nagluvošću), hormonalni poremećaj, hronična upala srednjeg uha, metabolički poremećaj, otoskleroza, funkcionalne smetnje Eustahijeve tube, trovanja naročito lekovima, povrede lobanje i mozga, anestezija, oboljenja CNS-a.

Simptomatologija:
U početnoj fazi je simptom bolesti upozorenje da se na telesnom ili psihičkom polju nešto se dešava.Može da se čuju različiti zvukovi kao zviždanje, šuštanje, lupanje, pištanje, zvonjenje, grebanje.Mogu u isto vreme da se pojave više zvukova ili šumova.Registruju se u jednom ili oba uha a mogu i u glavi.Šum prouzrokuje odredjene smetnje, nemogućnost koncentracije, smetnje pri spavanju ili pojačana osetljivost na normalan zvuk-hiperakuzija.

Dijagnoza:
Vrši se audiološka ispitivanja, analiza organa za ravnotežu, CT, NMR.Ako je pulsirajući tinitus potrebno je pregled kardiovaskularnog sistema, vratnih arterija i glave.

Lečenje:
Tinitus je simptom a nije bolest.Izbegavanje potpune tišine a i buke.Pomoć je muzikoterapija i laserska metoda.Sekundarne psihičke tegobe takodje treba lečiti kao depresija, nesanica.

 
Subarahnoidno krvarenje

subarahoidno krvarenjeSubarahnoidno krvarenje nastaje zbog rupture aneurizma.Razlikuje se od moždanog krvarenja, protekla krv se širi po pvršini mozga i ne ostane u moždanom tkivu.Uzrok može biti: ruptura krvnih sudova, sa zidnim defektom ali bez aneurizme.Krv se izliva u subarahnoidalni prostor ili ostaje u moždanom tkivu.

Simptomatologija:
Potiljačni nagli bol glave, kao udarac koji se širi prema vratu, kičmenom stubu sve do lumbalnog predela.Javlja se muka, fotofobija, povraćanje, poremećaj svesti, bradikardija 40-50 otkucaja u minuti.Nakon krvarenja za 3-4 dana u subarahnoidalnom prostoru javlja se vazospazam koji dovodi do oštećenja mozga koji se manifestuje smanjenjem nivoa svesti.Prognoza uvek zavisi od jačine krvarenja, razvoja i jačine vazospazme.

Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu kliničkog nalaza, lumbalne punkcije, CT, angiografije, nalaz na očnom dnu.

Lečenje:
Mirovanje, lekovima neurolepticima, benzodiazepini i Phenobarbital natrijum, dijazepan parenteralno jer može izazvati novo krvarenje.Nekad je korisna lumbalna punkcija i hipervolemična hemodilucija zbog smanjenja edema mozga i smanjenja intrakranijalnog pritiska, daje se hiperosmolarni rastvor.Hirurška metoda se primenjuje u prva tri dana kod bolesnika koji nisu u komi.Kod ostalih treba sačekati povlačenje vazospazma koji iznosi oko 3 nedelje.

 
Bol u grlu

Bol u grluBol u grlu znači zapaljenje sluznice kao posledica infekcije ili iritacije.U zavisnosti od toga koja su područja upaljena razlikuje se:
-Upala sluzokože ždrela-faringitis, obično je posledica neke infekcije koji je praćen bolnim tegobama prilikom gutanja, nekad su pogodjeni i limfni kanali, to je posebna forma naziva se angina lateralis.
-Upala glasnih žica ili grkljana-laringitis, najčešće je izazvan virusom ili bakterijom.Simptomi su grebanje u grlu, suvi kašalj, promuklost sve do gubitka glasa.
-Zapaljenje krajnika-angina tonsillaris ili tonsillitis je zagnojeno zapaljenje krajnika, koji je izazvan infekcijom.Krajnici su otečeni žućkasta-beličasta naslaga od gnoja ili samo sa sitnim tačkicama, koji se šire.Ukoliko su krajnici već uklonjeni može doći do tzv.angine lateralis.Počinje sa visokom temperaturom, glavoboljom, teškoće pri gutanju.Uvek treba lečiti jer može da izazove oštećenje srčanog zaliska.

Simptomatologija:
Glavni simptom je bol u grlu, problemi sa gutanjem, temperatura ili bez, otok limfnih žlezda na vratu, promuklost, suvoća u području grla i ždrela, bolno grebanje, pečenje u grlu.Uzroci:preopterećenost glasa, nadražaj disajnih puteva, suviše suvoća u spavaćoj sobi zbog centralnog grejanja, prašina, alergijske reakcije, pušenje, konzumiranje alkoholnih i bezalkoholnih pića koja su gazirana.Tada je grlo crveno i bez gnojnih čepova.
Bol u grlu mogu izazvati virusi, bakterije, gljivice i dr.Ako je grlobolja izazvana virusima simptomi su blaži, nekad je povezan sa prehladom, bolom u ušima ili sinusitisom.Ako je izazvan virusom Coxsackie mogu da se pojave mali plikovi na nepcu i krajnicima.Ukoliko je infekcija nastala bakterijom kao Streptococcus, krajnici su otečeni, praćen visokom temperaturom, bol u grlu, neprijatan zadah.Kao komplikacija može izazvati reumatsku groznicu, bolove u zglobovima ili oštećenja srčanih zalistaka.

Opširnije...
 
«PočetakPrethodna12345678910SledećaKraj»

Strana 1 od 16
 

Korisni Linkovi

Ko je online