Hondroprotektori su spas za zglobove

Hondroprotektori su dijetetski suplementi sporog delovanja, koji sadrže belančevine potrebne za izgradnju zglobnih hrskavica kostiju-mišićno koštanog sistema.Glavni zadatak je da sprečavaju degenerativne promene u...

Terapija bola

Bol je neprijatan osećaj i opažanje, senzorno ili emocionalno.Javlja se kod svih bolesti i povreda.To je zaštitni mehanizam da organizam reaguje, kako bi uklonio...

Molluscum contagiosum

Molluscum contagiosum je virusno oboljenje kože.Infekcija nastaje direktnim kontaktom zdrave sa obolelom kožom ili kontaminiranih predmeta igračaka, posteljine.Inkubacija traje od 3-7 nedelja.Karakteristične promene su...

FASHION AND TRENDS

Hemolitička anemija

Zajednička odlika svih hemolitičkih anemija je skraćen život eritrocita.U zdravih osoba eritrociti žive od 100-120 dana.Dnevna razgradnja eritrocita oko 1% svih eritrocita.Nadoknađuju  se stvaranjem...

Porfirija

Porfirija je poremećaj metabolizma hemoglobina, koji nastaju zbog primarnog poremećaja sinteze hema, koji se nasledjuje autozomno recesivno.To bi značilo da je potrebno naslediti dve...

LATEST REVIEWS

Hondroprotektori su spas za zglobove

Hondroprotektori su dijetetski suplementi sporog delovanja, koji sadrže belančevine potrebne za izgradnju zglobnih hrskavica kostiju-mišićno koštanog sistema.Glavni zadatak je da sprečavaju degenerativne promene u...

Terapija bola

EDITOR'S PICK