Uloga histamina

Histamin je biogeni amin ima važnu funkciju u organizmu.Postoji i izvan organizma u hrani koji duže vreme dozreva, obradjuje se (vino, pivo, sirevi, salama,...

Šta znači ektima?

Ecthyma-ektima je kožno oboljenje uzrokovan gram pozitiv i beta hemolitičkim streptokokima.Može da se javi kao akutno oboljenje odojčadi i male dece koja su neuhranjena.Bolest...

Metabolička alkaloza

Metabolička alkaloza je patološki proces, gubitkom kiseline, ili povišenjem bikarbonata ekstraćelijske tečnosti.Povećani su PH i bikarbonati u plazmi uz kompenzatornu hiperventilaciju sa ciljem da...

FASHION AND TRENDS

Uzročnici alergije

Alergija je reakcija organizma na unošenje antigena.Može biti nasledna (ektopijska) sa urodjenom sklonošću i stečena nakon dugotrajnog kontakta sa svakodnevnim ili novim vrstama antigena.Najčešći...

Granuloma faciale oesinophilicum

Granuloma faciale oesinophilicum je hronična granulomatozna bolest, obično se javlja kod odraslih muškaraca.Klinička slika:manifestuje se sa smedjecrvenkastim infiltratima sa pojedinačnim i multiplarnim promenama.Dijagnoza:se postavlja...

LATEST REVIEWS

Uloga histamina

Histamin je biogeni amin ima važnu funkciju u organizmu.Postoji i izvan organizma u hrani koji duže vreme dozreva, obradjuje se (vino, pivo, sirevi, salama,...

EDITOR'S PICK