Značaj i uloga B3 vitamina u organizmu

Vitamin B3 spada u vitamine B kompleksa.Važnu ulogu ima u proizvodnji energije kao ostali B vitamini.Postoji dva oblika: Vitamin B3-Nikotinamid adenin dinukletoid i Nikotinamid adenin dinukletoid...

Kako umanjiti bol kod bolesti civilizacije

Civilizacijske bolesti su povezani načinom života modernog doba premalo kretanje, stres, duvan, alkohol, moderna tehnologija-računari, tableti i mobilni telefoni.Kod odraslog čoveka velika je učestalost...

Organski uslovljene enurese

Nova ispitivanja su pokazala da enureza nije uvek psihogene prirode, već može biti organskog porekla. Poremećaj sazrevanja: Kod odojčeta je mikcija regulisana medularnim automatizmom.Centralnim...

FASHION AND TRENDS

Hematologija

Bolesti krvi i krvotvornih organa: 1. Poremećaji eritrocitne loze- Anemije (Izazvane poremećajima matične ćelije hematopoeze, Sideropenijske, Sideroblastne, Megaloblastne, Hemolizne, Anemije u hroničnim bolestima, Mijeloftizne)-...

Hronični duodenitis

Duodenitis označava zapaljenje unutrašnjeg sloja  (sluzokože) duodenuma-dvanaestopalačno crevo, koji se nadovezuje na želudac.Postoji dva oblika akutna i hronična forma, koji je mnogo češći.Uzrok nastanka...

LATEST REVIEWS

Značaj i uloga B3 vitamina u organizmu

Vitamin B3 spada u vitamine B kompleksa.Važnu ulogu ima u proizvodnji energije kao ostali B vitamini.Postoji dva oblika: Vitamin B3-Nikotinamid adenin dinukletoid i Nikotinamid adenin dinukletoid...

Posledice gojaznosti kod dece

EDITOR'S PICK