Kongenitalna spinalna mišićna atrofija

Kongenitalna spinalna mišićna atrofija je vrlo retka, progresivna, monogenska, autozomno, recesivno, nasledno neuromišićna oboljenja.Bolest nastaje usled propadanja neurona, ili se deca radjaju bez SMN1...

Prag bola

Termin prag tolerancije na bol se odnosi na iritaciju ljudskog nervnog sistema.Bol je neprijatno senzitivno osećanje.Može biti fiziološki, emocionalno-kognitivna reakcija.Bol je krajni proizvod informacije...

Hipovolemijski šok

Šok je klinički sindrom uzrokovan akutnom slabošću cirkulacije sa posledičnom nedovoljnošću tkivne perfuzije i metaboličke opskrbe tkiva. Sve vrste šoka se karakterišu neadekvatnom...

FASHION AND TRENDS

Klonorhijaza

Klonorhijaza je bolest koji zahvata bilijarni trakt.Uzročnik je trematoda (metilj) infekcija nastaje konzumiranjem nedovoljno termički obradjene ribe, ili sirove, jer je riba...

Artritis

Artritis u osnovi označava svaku upalu zgloba ili njegove bliže okoline, bez obzira na uzrok. Tako danas poznajemo više od 100 različitih vrsta...

LATEST REVIEWS

Kongenitalna spinalna mišićna atrofija

Kongenitalna spinalna mišićna atrofija je vrlo retka, progresivna, monogenska, autozomno, recesivno, nasledno neuromišićna oboljenja.Bolest nastaje usled propadanja neurona, ili se deca radjaju bez SMN1...

Prag bola

Fibrolan mast

EDITOR'S PICK